Perforirani limovi

Program skladištenja / isporuke / proizvodnnje

IMAMO NAJVEĆE SKLADIŠTE PERFORIRANIH LIMOVA U HRVATSKOJ

Sa našim visokokvalitetnim perforiranim limovima, Vaš smo savršeni partner za kreativne, robustne i raznoliko upotrebljive materijale za fasade, vanjsku izgradnju ili vizualnu zaštitu. Ispunjavamo želje Vaših stranaka s opsežnim portfeljom serijskih proizvoda, ali na upit nudimo i posebne proizvode te individualne kreacije. Pri tome se orijentiramo prema zakonskim odredbama gdje je pojam “perforirana ploča” (perforirani lim) definiran u DIN normama 24041:2002-12, kao i DIN 4185 dio 2. Da bi se mogli uzeti u obzir faktori koji utječu na točnost perforiranih limova, radimo unutar DIN tolerancija.

Program skladištenja

 • Unutar cijele Austrije nudimo isporuku unutra 24/48 sati
 • Imamo najveće skladište perforiranih limova u Austriji

Program isporuke

 • Isporučujemo unutar 3 do maks. 8 radnih dana
 • Imamo stalnu serijsku proizvodnju

PREUZIMANJE PERFORIRANI LIMOVIDaljnje dokumente možete naći u našem području za preuzimanje.

PDF – preuzimanje

Program proizvodnje

 • Naši perforirani limovi imaju debljinu materijala od 0,4 do 30 mm
 • U serijskoj proizvodnji nudimo formate do 1,5 x 3 m, odnosno kod posebnih proizvodnji do maks. 2,5 x 6 m
 • Naši perforirani limovi dostupni su s perforacijama promjera od 0,4 do otprilike 200 mm
 • Isporučujemo unutar 2 do 5 radnih dana (kod manjih količina)

Dalnja obrada

Naš visokokvalitetni materijal primjeren je za svaku vrstu projekta i svaki oblik. Može se rezati najmodernijim za rezanje lima, laserom, tankim mlazom plazme, porubljivati, savijati, zaokruživati i zavarivati.

Oplemenjivanje

Moguće je oplemenjivanje poput plastificiranja, lakiranja, luženja, električnog poliranja plemenitog metala, pjeskarenja ili pjeskarenja staklenim kuglicama, da bi se perforirani limovi mogli upotrijebiti korisno i optički privlačno.

Rebrasti limovi

Rebrasti limovi by ProMetall

Mnogi naši perforirani limovi mogu se proizvesti i kao rebrasti limovi. Zbog njihove strukture unatoč maloj vlastitoj težini pokazuju visoku čvrstoću. Pojam “rebrasti limovi” se prije svega upotrebljava u Austriji, inače se govori o “utisnutim limovima” ili “strukturnim limovima”.

SLJEDEĆA IZBOČENJA PROIZVODIMO U SERIJSKOJ PROIZVODNJI

 • Formati: 1000 x 2000 mm / 1250 x 2500 mm / 1500 x 3000 mm / + prirodne mjere
 • Debljine: 1 do 3 mm (iznad toga na upit)
 • Materijali: čelik, pocinčani sendzimir, aluminij, brušeni nehrđajući čelik/3D + folija

Norme & Tolerancije

Pojam “perforirana ploča” (perforirani lim) je definiran u DIN normi 24041:2002-12, kao i u DIN 4185 dio 2.
Da bi se mogli uzeti u obzir faktori koji utječu na točnost perforiranih limova, radimo unutar DIN tolerancija. Odstupanja mjera za perforirane limove vidljiva su iz DIN 24041. Tolerancije sirovih materijala, perforiranje i naknadno strojno poravnavanje mogu izazvati određena odstupanja od nazivnih mjera.

DULJINA I ŠIRINA

Želimo ukazati na to da se limovi i ploče s fiksnim mjerama nakon perforiranja i poravnavanja ne mogu dodatno rezati. Odstupanja mogu biti veća od tolerancija pogona za obradu čelika.

Mjere Duljine
Ili Širine Plate
Dozvoljena Tolerancija Kod
Materijala Debljine Do 5 mm
Dozvoljena Tolerancija Kod
Materijala Debljine preko 5 mm
do 100 mm +/- 0,8 mm+/- 1,5 mm
od 100 do 300 mm +/- 1,2 mm +/- 2,0 mm
od 300 do 1000 mm +/- 2,0 mm +/- 3,0 mm
od 300 do 2000 mm +/- 3,0 mm +/- 5,0 mm
od 1000 do 4000 mm +/- 4,0 mm +/- 8,0 mm
od 2000 do 4000 mm +/- 5,0 mm +/- 10,0 mm

PRAVOKUTNOST REZANIH PLOČA

Za vrijeme postupka perforiranja se polje perforacije razvlači, odnosno mijenja se duljina i širina lima. Završna obrada, posebno poravnavanje, uzrokuje razvlačenje u polju perforacije. Pošto veličina promjene ovisi o faktorima kao što su primjerice veličina perforacije, razmještaj perforacije, debljina i vrsta materijala, zato ne može unaprijed točno odrediti.

Debljina MaterijalaDozvoljena Tolerancija Pravokutnosti
do 5 mm+/- 0,5 Stupnjeva (=0,9 mm Za Po 100 mm Duljine)
od 5 do 15 mm+/- 0,5 Stupnjeva (=0,9 mm Za Po 100 mm Duljine)
od 15 do 25 mm+/- 0,5 Stupnjeva (=0,9 mm Za Po 100 mm Duljine)

DOZVOLJENA ODSTUPANJA ŠIROKIH NEPERFORIRANIH RUBOVA PRI FIKSNIM MJERAMA

Podjela - TDozvoljena Odstupanja Za E1, E2, F1, F2
do 5 mm+/- 5 mm
od 5 do 20 mm+/- 10 mm
preko 20 mm+/- t/2

RUBOVI U OBLIKU SABLJE

Perforirani limovi se mogu iskriviti u oblik sablje. Rezultat toga je odstupanje između krajeva i sredine ruba lima. Dopušteno odstupanje kod debljina lima do 3 mm je maks. 1,5% ukupne duljine, dok je kod debljina lima preko 3 mm maks. odstupanje 2% ukupne duljine.

STRUGOTINE OD ŠTANCANJA I REZANJA

Strana koja je u normalom slučaju prikazana na crtežu perforiranog lima (nacrtu) je strana ulaska matrice, dok se strugotina štancanja nalazi na donjoj strani. Izričito se treba navesti strana sa strugotinama kod nesimetričnih limova i dijelova s odgovarajućom daljnjom obradom. Strugotine od rezanja leže u pravilu na istoj strani kao i strugotine štancanja, ali kod određene radne metode sa škarama se strugotina od rezanja može nalaziti i na suprotnoj strani. Ukoliko strugotine štancanja i rezanja moraju bezuvjetno biti na istoj strani, to onda treba izričito dogovoriti.

DOPUŠTENA VISINA STRUGOTINA KOD NORMALNIH ODNOSA PERFORACIJA

Debljina LimaVisina Stugotina
do 0,6 mm0,15 mm*
od 0,6 mm do 1,5 mm0,17 mm*
od 1,5 mm do 3,0 mm0,20 mm*
od 3,0 mm do 6,0 mm0,25 mm*
preko 6,0 mm0,50 mm*

Do 10% perforirane površine ili 10% broja perforacija smije se nalaziti izvan ove tolerancije. Strugotine se mogu za vrijeme postupka poravnavanja utisnuti natrag u rupu.

PORAVNATOST

Perforirani limovi se mogu poravnavati strojno. Mi isporučujemo naše perforirane limove u 3 varijante: neporavnano, strojno poravnano ili precizno poravnano. Perforirane limove u načelu jednom poravnavamo strojno kako bi se jamčile u DIN-u tražene tolerancije poravnatosti. Zbog nejednakih bočnih rubova, neperforiranih površina, velikog prolaza ili određenih materijala, ne mogu se uvijek isključiti zaostale napetosti. Ako imate posebne zahtjeve na poravnatost, isti se moraju unaprijed individualno dogovoriti.

POČETAK I KRAJ POLJA PERFORACIJE

Za vrijeme postupka perforiranja se matrice mogu djelomično ili potpuno slomiti. Kako bi se to izbjeglo, matrice se obično postavljaju s pomakom. Posljedica toga je da je prvi i zadnji red perforacije u smjeru pomaka nepotpun.

Oblici Perforacija Položaji Perforacija
Simbol Kod/ Objašnjenje PrikazKod/ Objašnjenje
R
Okrugla perforacija
Rv
Okrugla perforacija u pomaknutim redovima
Rg
Okrugla perforacija u pravilnim redovima
Rdv
Okrugla perforacija u dijagonalno pomaknutim redovima
Q
Kvadratna perforacija rub perforacije usporedan s rubom lima
Qg
Kvadratna perforacija u pravilnim redovima
Qv
Kvadratna perforacija u pomaknutim redovima
Qd
Kvadratna perforacija rub perforacije dijagonalan s rubom lima
Qdv
Kvadratna perforacija u dijagonalno pomaknutim redovima
L
Izdužena perforacija s okruglim kutovima
Lg
Izdužena perforacija u pravilnim redovima
Lv
Izdužena perforacija u pomaknutim redovima
Lc
Izdužena perforacija s oštrim kutovima
Lgc
Izdužena perforacija, četverokutna, u pravilnim redovima
 Trebate reference? Molimo posjetite Reference perforirani limovi
 Imate daljnja pitanja? Molimo Vas koristite našeg asistenta za upit ili kontaktirajte svoj osobni kontakt